Reflectie

Vanuit mijn achtergrond als maatschappelijk werker en trainer/begeleider bij maatjesprojecten én vanuit mijn persoonlijke ervaringen ben ik tot het maken van deze gesprekskaart gekomen. Het was een diep verlangen om het dagelijkse leven op een lichte, aansprekende manier weer te geven in beeld. En om dat beeld als spiegel en inspiratie te kunnen gebruiken voor reflectiemomenten.

Gebruik

MijnWereldKaart is te gebruiken voor wie zich er maar toe uitgenodigd voelt. Als professional, als vrijwilliger maar ook voor eigen gebruik. Het is een coachtool, die helpt om te zien wat er op dit moment leeft en welke beweging er ingezet wil worden.

Op maat 

MijnWereldKaart kan op maat worden gemaakt voor gemeentes en organisaties. We bieden laagdrempelige, praktische workshops om zelf met MijnWereldKaart aan de slag te gaan. En er is een coachingstraject in de maak.

Samen met ZwolleDoet! is er een eigen Zwolse variant van de kaart die gebruikt wordt door mantelzorgondersteuners, coördinatoren van maatjesprojecten en vrijwilligers. Lees hier meer over de Zwolse kaart 

Aansluiting

MijnWereldKaart sluit goed aan bij zienswijzen van ‘Natuurlijk, een netwerkcoach’, net als de Presetiebenadering, het model van Positieve Gezondheid en Welzijn op Recept, alsook de Zelfredzaamheidsmatrix en Participatieladder.

Vormgeving

De vormgeving is verzorgd door Studio Eyal & Myrthe